Kuljetusten infrastruktuuri ja kuljetussuoritteet Suomessa

Liikenne on lisääntynyt viimeisten vuosikymmenten aikana: tavaraliikenteen kuljetussuorite kasvoi keskimäärin 1,7 prosenttia vuodessa vuosina 1970-2000 ja henkilöliikennesuorite keskimäärin 2,5 prosenttia vuodessa vuosina 1970-2000. Suoritteiden kasvuun ovat eniten vaikuttaneet liikenneyhteyksien paraneminen ja autokannan kasvu. Toisaalta kuljetuskaluston käyttö on tullut entistä tehokkaammaksi ja suunnitelmallisemmaksi.

Tavaraliikenteessä kuten henkilöliikenteessäkin tieliikenne on koko ajan kasvattanut suhteellista osuuttaan ja on hallitsevassa asemassa. Kotimaan tavaraliikenne on kasvanut teollisuustuotannon kasvun tahdissa. Eräkokojen pieneneminen on suunnannut kasvun kuorma-autoliikenteeseen.

Vuonna 2000 kotimaan tavaraliikenteen kuljetussuoritteesta maantiekuljetukset muodostivat 66 prosenttia, rautatiekuljetukset 24 prosenttia ja vesikuljetukset 10 prosenttia. Kuljetusmuotojen välisessä työnjaossa ei odoteta lähivuosina tapahtuvan merkittäviä muutoksia. Alle 100 km:n etäisyydelle kuljetetaan yli 80 prosenttia ja alle 200 km:n etäisyydelle yli 90 prosenttia tavaramääristä. Jos maa-ainekuljetuksia ei oteta lukuun, osuudet ovat vastaavasti yli 60 prosenttia ja yli 80 prosenttia.