Kuljetusalan linkkejä

 • Liikenne- ja viestintäministeriö
  Huolehtii että kansalaisten ja elinkeinoelämän käytössä on laadukkaat, turvalliset ja edulliset liikenne- ja viestintäyhteydet sekä alan yrityksillä kilpailukykyiset toimintamahdollisuudet. Sivuilla ajankohtaista asiaa kuljetusmaailmasta.
 • Liikennevirasto
  Liikennevirasto tarjoaa tie- ja liikennepalveluja yhteiskunnan tarpeisiin. Sivuilla opaspaketti mm. liikennemerkeistä sekä liikenneturvallisuudesta.

Edunvalvonta

 • Liikenne- ja viestintäministeriö
  Liikenne- ja viestintäministeriö huolehtii että kansalaisten ja elinkeinoelämän käytössä on laadukkaat, turvalliset ja edulliset liikenne- ja viestintäyhteydet. Paljon ajankohtaista asiaa suomen, ruotsin, englannin, venäjän, saksan ja ranskan kielellä.
 • Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
  Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry. on kuorma- ja pakettiautoliikennettä harjoittavien kuljetusyrittäjien ja kuljetusliikkeiden yrittäjäjärjestö. Sivustolla mm. osio, jossa tutkitaan ohjelmaa, joilla pystytään seuraamaan auton liikkeitä ja suoritteita
 • Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry
  Suomen Logistiikkayhdistys ry. Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää materiaalien ja palvelujen hankinnan ja oston sekä kuljetusten, varastoinnin ja materiaalinkäsittelyn asemaa ja kaikkien alalla työskentelevien ammattitaitoa.

Kartat ja reitit

Säädöksiä ja määräyksiä

 • FINLEX
  Valtion säädöstietopankki FINLEX. Sisältää tiekuljetussopimuslakia ja sen muutoksia.
 • Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
  Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on ajoneuvoliikenteen turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä edistävä hallinto-, palvelu- ja informaatiokeskus. Sivuilla tietoa mm. rekisteröinnistä ja verotuksesta, kuljettajantutkinnoista sekä katsastuksesta.
 • PSYM 2000
  Pohjoismaisen speditööriliiton yleiset määräykset (PSYM 2000) Määräykset määrittelevät huolitsijan ja toimeksiantajan oikeudet ja velvollisuudet sekä määräykset huolitsijan vastuusta kuljetusoikeuden eri konventioiden mukaan.
 • Valtion säädöstietopankki
  Valtion säädäntötietopankin sivuilla on mm. oikeuskäytäntö-osio, joka sisältää yli kymmenessä tietokannassa kotimaisten ja eurooppalaisten tuomioistuinten ratkaisuja usean vuosikymmenen ajalta.

Tilastoja ja tutkimustietoa

 • Tilastokeskus
  Tilastokeskus on yksi Suomen vanhimmista virastoista. Sivustoilla käsitellään mm. tilastokeskuksen organisaatiota, strategiaa ja taloutta sekä toimintaympäristöä ja kehittämishankkeita. Sivuilla lisäkis myös verkkokoulu.
 • Öljyalan keskusliitto
  Öljyalan keskusliitto. Sivulta löytyy kuluttajahintaseuranta joka kuvaa kuluttajahintojen vaihtelua.

Turvallisuus

 • Liikenne- ja viestintäministeriö
  Liikenne- ja viestintäministeriö huolehtii että kansalaisten ja elinkeinoelämän käytössä on laadukkaat, turvalliset ja edulliset liikenne- ja viestintäyhteydet. Paljon ajankohtaista asiaa suomen, ruotsin, englannin, venäjän, saksan ja ranskan kielellä.
 • Liikenneturva
  Liikenneturvan sivustolla mm. artikkeleita turvallisesta liikennekäyttäytymisestä, liikennesäännöistä- ja –merkeistä.
 • Poliisi - Liikenneturvallisuus
  Poliisin liikenneturvallisuuden sivuilta löytyy tietoa paitsi ajokorttiluvasta myös liikenteen valvonnasta. Mahdollisuus tutustua myös sakkolaskuriin.