Rautatieliikenteen kalusto

VR käyttää tavaraliikenteessä pääosin samaa vetokalustoa kuin henkilöliikenteessä. Osa liikenteestä on suunniteltu siten, että sama veturi toimii osan päivästä linjaliikenteessä ja tekee osan päivästä vaihtotöitä. Tavarajunien liikennöintinopeus on Suomessa 50-120 km/h.

Paikallisiin vaunujen siirtoihin voidaan käyttää erilaisia vapaasti raiteella liikkuvia vaihtotyölaitteita, ketjuvetolaitteita ja kaksitieajoneuvoja. Työskentelyn helpottamiseksi ne on yleensä varustettu radio-ohjauslaittein, jolloin niitä voidaan ohjata lähietäisyydeltä veturin ulkopuolelta.

Tavaravaunut ovat kansainvälisesti standardoituja, ja niitä voidaan periaatteessa käyttää kaikkialla Euroopassa. Euroopan normaalin raideleveyden alueella vaunut liikkuvatkin paljon maiden rajojen yli. Toisistaan poikkeavat kuormaulottumat ja sallitut akselimassat rajoittavat kuitenkin eräissä tapauksissa liikkuvuutta. Suomeen tulevien läntisen Euroopan vaunujen on oltava telinvaihtokelpoisia. Venäläisen standardin mukaisilla vaunuilla voidaan liikennöidä Suomessa tietyin rajoituksin. VR:n omistamat vaunut liikennöivät pääosin vain Suomessa.

VR:n tavaravaunusto muodostuu katetuista ja avonaisista yleis- ja erikoisvaunuista, irtotavaravaunuista, yhdistettyjen kuljetusten vaunuista, suurkuormausvaunuista ja säiliövaunuista. Erikoisvaunut on suunniteltu tiettyihin kuljetustarpeisiin, esimerkiksi suurikokoisten paperi- ja kartonkirullien, sahatavaran, raakapuun, teräskelojen, raskaiden esineiden, romun, turpeen, hakkeen, keräyspaperin, lannoitteiden tai talkin kuljetuksiin. VR:n kalustosta ja kaluston tärkeistä mitoista löytyy tietoa VR Transpointin sivuilta.

Vaunujen kuljetuskapasiteettiin ja samalla kilpailukykyyn vaikuttavat eniten suurin sallittu akselimassa sekä sallitut kaluston ja kuorman ulottumat. Suomessa on eurooppalaisittain melko suuri kuormaulottuma. VR:n korkein tavaraliikenteen vaunu on Simn-siirtokatevaunu, jonka korkeus kiskon selästä mitattuna on 5,13 m. Mm. ajoneuvoyhdistelmien kuljetukset ylittävät liikkuvan kaluston ulottuman ja sallitut kuljetusreitit on määritelty erikseen kuljetusluvassa. Kuormatilaa voidaan kasvattaa laskemalla vaunun lattia telien väliin. Esimerkiksi Yhdysvalloissa kuormaulottuma sallii kahden kontin kuljettamisen päällekkäin.

Simn siirtokatevaunu
Kuvassa Simn 4-akselinen siirtokatevaunu
  
Mittatietoja Simn
Taara t 26,8
Kuorma t 63
Sisäpituus m 16,78
Sisäleveys m 3,1
Sisäkorkeus m 3,72
Pinta-ala m2 52,6
Tilavuus m3 204