Kalusto

Tieliikenteen kalusto

Ajoneuvoyhdistelmiä käytetään tyypillisesti raskaissa paikallis- ja pitkämatkaisissa kuljetuksissa. Mahdollisia perävaunuja Suomessa ovat puoliperävaunu, varsinainen perävaunu ja keskiakseliperävaunu. Suomessa ja Ruotsissa varsinaisten puoliperävaunujen osuus yhdistelmistä on suurempi kuin muualla Euroopassa. Puoliperävaunuja on Suomessa perinteisesti käytetty lähinnä ulkomaanliikenteessä, pitkien esineiden kuljetuksissa ja kevyiden tavaroiden jakelukuljetuksissa.

Euroopan unioni on määritellyt kansainvälisen liikenteen ajoneuvoja ja ajoneuvoyhdistelmiä koskevat vaatimukset, jotka sisältävät mm. massoja, mittoja, kääntyvyyttä ja erilaisia teknisiä vaatimuksia. Kansallisessa liikenteessä saalituista massoista ja mitoista unionin jäsenmaat voivat päättää itsenäisesti. Suomessa ja Ruotsissa sallitut mitat ja massat ovat selvästi suuremmat kuin muissa EU-maissa. Elokuussa 1997 voimaan tulleen ns. moduulirekkaratkaisun tarkoituksena on ollut suurempien yhdistelmien säilyttäminen kansallisessa liikenteessä ja samalla tasapuolisten kilpailumahdollisuuksien luominen kaikille Euroopan talousalueen (ETA) liikennöitsijöille maiden omien kuljetusyritysten kanssa. Ajoneuvojen massoja ja päämittoja koskevat vaatimukset määritellään siis Suomessa erikseen seuraaville ajoneuvoryhmille:

  • ETA-valtiossa rekisteröidyt tai käyttöön otetut ajoneuvot
  • ns. EU-mitat: muualla kuin ETA-valtiossa rekisteröidyt tai käyttöön otetut ajoneuvot ja suomalaiset ajoneuvot, joita käytetään ulkomailla

Suomessa kuorma-auton ja perävaunun suurin sallittu korkeus on 4,2 m ja kansainvälisessä liikenteessä 4,0 m. Suurin sallittu leveys on 2,55 m ja lämpöeristetyillä ajoneuvoilla 2,60 m. Suomessa korkeintaan 22,0 m:n pituisille yhdistelmille sallitaan kuitenkin 2,60 m:n leveys.

Kuorma-auton suurin sallittu pituus on 12,00 m. Puoliperävaunuyhdistelmän enimmäispituus on EU:ssa ja myös Suomessa 16,5 m ja puoliperävaunun kuormatilan enimmäispituus noin 13,6 m. Ajoneuvon ja varsinaisen tai keskiakseliperävaunun yhdistelmän suurin sallittu pituus on EU:ssa 18,75 m ja kuormatilojen ulkopituuksien summa enintään 15,65 m. Suomessa vastaavat mitat ovat 25,25 m ja 21,42 m.

Moduuliyhdistelmä voidaan Suomessa muodostaa EU-mittaisesta kalustosta kytkemällä kuorma-autoon apuvaunun eli dollyn avulla puoliperävaunu tai puoliperävaunuyhdistelmään keskiakseliperävaunu. Puoliperävaunuun kytketty kaksiakselinen vetoaisaperävaunu ei yleensä täytä Suomen kääntyvyysvaatimuksia. Moduuliyhdistelmät voidaan rakentaa myös muista kuin EU-mittaisista koritiloista; tätä sanotaan räätälöinniksi. Yhdistelmä voidaan siten muodostaa käyttäen esimerkiksi nykyistä pitempää räätälöityä vetoaisaperävaunua tai nykyistä pitempää kuorma-autoa. Suomen ja Ruotsin moduuliyhdistelmäsäännökset poikkeavat toisistaan.

Kuljetusopas
Kuvassa 2-akselinen kuorma-auto varustettuna perälaitanostimella.
Auton kokonaismassa on 7000 kg ja akseliväli 3800 mm.