Hankinta

Hankinnalla on merkittävä rooli yritysten toiminnassa. Ostojen osuus suomalaisissa yrityksissä nousee lähes 80 prosenttiin liikevaihdosta. Esimerkiksi teollisuus ostaa vuosittain tavaraa noin 50 miljardilla eurolla, mikä on suurempi summa kuin Suomen valtion budjetti. Kaupan ostot ovat samaa luokkaa.

Suomessa osataan perinteisestä materiaalitoimintojen ajattelutavasta johtuen kuljetukset ja fyysinen varastointi suhteellisen hyvin. Sitä vastoin ostotoiminnan ja varastojen ohjauksen osaamisessa on huomattavasti kehitettävää.